STĂNCESCU CONSTANŢA

Atribuţii:

  1. Se ocupă cu acordarea de asistenţă personalului unităţii de învăţământ cu privire la respectarea normelor de conduităă etică,
  2. Contribuie la rezolvarea pe cale amiabilă a situaţiilor de încălcare a eticii/dilemelor etice în instituţie;
  3. Monitorizează aplicarea codului de etică, a respectării normelor de conduită a personalului unităţii de învăţământ;
  4. Se preocupă de implementarea procedurilor disciplinare la nivelul  instituiţiei de învăţământ;
  5. Întocmeşte rapoarte trimestriale către ANFP rezultate în urma exercitării atribuţiilor sale în vederea eliminării încălcării normelor de conduită.

RAD CIPRIAN