Responsabil: TEODORESCU IULIAN

         Membri:      BERINDEIE DIANA

                            MUREȘAN EUGENIA

                            CICIOS DAN

                            BUZDUGAN DĂNUȚ

                            BOCĂNEŢ CORNELIU – site-ul şcolii

                            BRUCHENTAL CRINA

Atribuţiile comisiei:

 1. elaborează un plan de înfrumuseţare şi ecologizare a şcolii;
 2. colaborează cu toate compartimentele şi colectivele din şcoală;
 3. întocmeşte necesarul de materiale pentru amenajarea şcolii;
 4. stabileşte strategia de popularizare a şcolii în comunitate
 5. realizează un material de promovare a ofertei educaţionale;
 6. organizează, monitorizează diseminarea bunelor practici prin mediatizarea lor în mediul şcolar şi cel comunitar;
 7. organizează activităţi de educaţie ecologică;
 8. elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii comisiei, pe care le prezintă în Consiliul Profesoral;
 9. implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice.
 10. încadrarea în termen a responsabilităţilor, implicarea tuturor membrilor comisiei în activitatea repartizată.

Coordonator:        TEODORESCU IULIAN MARIUS

        Membri:        NICA HENOREL

                            CICIOS DAN – reprezentantul sindicatului

                             POPOVICI PAUL – reprezentantul părinților

                            MARTIN FABIAN-IONUŢ – reprezentanta elevilor

Atribuţiile comisiei:

 1. analizează Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (OMENCȘ 5079/31.08.2016 cu modificările şi completările ulterioare);
 2. propune reglementări specifice unității de învățământ, în conformitate cu prevederile în vigoare;
 3. elaborează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
 4. propune proiectul regulamentului spre dezbatere în consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţiei părinţilor, în consiliul şcolar al elevilor şi în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic;
 5. trimite Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, precum şi modificările ulterioare ale acestuia spre aprobare, prin hotărâre, consiliului de administraţie.

Coordonator: ABRUDAN Ciprian Flaviu

         Membri:

CLASA

ÎNVĂŢĂTOARE / DIRIGINTE

P A

ACHIM ADINA

P B

IEREMIAȘ MARIA

P C

MARINCAŞ OLGA

P D

NECIU LAURA

P E

SANDOR LILIANA

I A

CHIFOR CRISTINA

I B

STAMATE FLORENTINA

I C

ONEȚ LAURA NATALIA

I D

SCHEAU ADRIANA

II A

GROZA ȘTEFANIA

II B

MAGHIAR CLAUDIA GABRIELA

II C

PETRE CLAUDIA IONELA

II D

VALEA MARIA-MAGDALENA

III A

ABRUDAN ANDREEA MONICA

III B

CHIRA EMOKE ECATERINA

III C

COMAN ANDREEA MARIA

III D

MICU ADINA COSMINA

III E

MUNCACIU DIANA CORINA

III F

MUREȘAN MARIA EUGENIA

III G

NICOLĂESCU NORINA

III H

PLOSCAR SIMONA

IV A

CRIŞAN CAMELIA

IV B

DUCAI LIANA

IV C

HOROBA LUMINIŢA

IV D

ROSTOGOL FLOAREA

IV E

SILOSI ANGELA

V A

KOVACS OANA

V B

GRĂBAN ANDREEA

V C

IANCU SIMONA

V D

BUDIȘAN MIRELA

V E

DOMȘA LOREDAN RAUL

V F

IVAN MĂDĂLINA

VI A

GILOAN SORINELA

VI B

IONESCU ANCUȚA

VI C

FETEAN GHEORGHE

VI D

NICA HENOREL

VII A

TOMOIAGĂ MIRELA

VII B

CURTICIU ADRIAN

VII C

GRIGORESCU GABRIEL

VII D

CICIOS DAN

VIII A

SIM RAMONA

VIII B

RARINCA GEORGETA

VIII C

HAITONIC IOANA

VIII D

BORZA EMILIA

VIII E

BUȘCĂ ANA-MARIA

IX MI 1

MORARU CĂLIN

IX MI 2

TÂMBUC NICOLETA

IX ST

VLAICA CLAUDIA

IX F

BERINDEIU NICOLAE

X MI

MUNTEAN MIHAELA

X ȘTI

STĂNCESCU CONSTANȚA

X ȘT2

MUREȘAN AURORA

X F

PĂLĂCIAN FELICIA

XI MI1

BINDEAN LAURA

XI MI2

CHEREȘ ADRIANA

XI ȘT

COȚOP CARMEN

XI F

RAD CIPRIAN

XII MI

OPREA IOANA

XII ȘTI

BUZDUGAN DĂNUȚ

XII ȘT2

BOCĂNEȚ CORNELIU

XII F

HOSSU OFELIA

Atribuţiile comisiei:

 1. elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;
 2. colaborează cu toate compartimentele şi colectivele din şcoală;
 3. desfăşoară activitatea de orientare şi consiliere;
 4. elaborează instrumente de evaluare şi de notare;
 5. analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor;
 6. organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri şcolare;
 7. elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii comisiei, pe care le prezintă în Consiliul profesoral;
 8. implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice.