Responsabil:  BERINDEIE DIANA MARIA

Membri:          ABRUDAN CIPRIAN FLAVIU

                        BUZDUGAN DĂNUŢ IOAN

                        CURTICIU ADRIAN VASILE

                        MUREŞAN EUGENIA

                        POPOVICI PAUL – reprezentantul părinţilor

                        MARTIN FABIAN-IONUŢ – reprezentantul elevilor

Atribuţiile comisiei:

 1. elaborează şi aplică planul operaţional al unităţii şcolare privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar urmărind planul anexat Strategiei de reducere a fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar;
 2. monitorizează şi evaluează modul de aplicare a planului operaţional al unităţii şcolare privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar;
 3. elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;
 4. colaborează cu toate compartimentele şi colectivele din şcoală;
 5. sprijină colectivul şcolii în realizarea unui climat de disciplină;
 6. monitorizează respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ preuniversitar şi a Regulamentului Intern;
 7. verifică prelucrarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ preuniversitar şi a Regulamentului Intern de către toţi diriginţii şi afişează, la loc vizibil, extrase din acestea;
 8. se întruneşte la solicitarea diriginţilor sau a conducerii şcolii, ori de câte ori este nevoie;
 9. colaborează cu Comisia diriginţilor în ameliorarea şi rezolvarea problemelor grave de indisciplină;
 10. aplică sancţiuni elevilor cu abateri disciplinare, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ preuniversitar, iar în cazul abaterilor grave prezintă situaţia Consiliului profesoral care va decide sancţiunile conform Regulamentului  de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ preuniversitar şi a Regulamentului Intern;
 11. elaborează şi desfăşoară activităţi de informare, prevenire şi combatere a violenţei conform metodologiei din OMECT nr.1409/29.06.2007;
 12. colaborează cu familiile elevilor cu potenţial violent sau care au comis acte de violenţă;
 13. iniţiază programe destinate părinţilor în scopul conştientizării, informării sau formării pe tema dificultăţilor de adaptare a copiilor la mediu şcolar;
 14. încadrarea în termen a responsabilităţilor, implicarea tuturor membrilor comisiei în activitatea repartizată.