Rolul consilierului

 • Consilierea vine în întâmpinarea nevoilor fundamentale ale fiecărui copil: de a comunica şi a se relaţiona armonios cu ceilalţi, de a poseda tehnici de invăţare eficientă şi creativă, de a lua decizii si a rezolva probleme, de a rezista presiunilor negative ale grupului, cunoaşterea de sine şi respectul de sine.
 • Astfel, rolul consilierului este acela de formator si facilitator al dezvoltării armonioase a copilului, a stării lui de bine şi a unei calităţi de viaţă superioară, în toate dimensiunile sale: emoţională, mentală, spirituală, profesională, socială şi fizică.
 • Obiectivele activităţii de consiliere
 • promovarea acceptării de sine (atitudine pozitivă faţă de propria persoană, acceptarea calităţilor/defectelor personale, percepţia pozitivă a experienţelor trecute, prezente şi  viitoare).
 • dezvoltarea personală:relaţii interpersonale armonioase (încredere in oameni, nevoia de a primi şi a da afecţiune), controlul stresului, tehnici de invăţare eficiente, atitudini creative, autonomie (independent, hotărât, rezistent presiunilor grupului), deschiderea spre noi experienţe, capacitate de auto-reflexie, nevoia de provocări, respingerea rutinei.
 • prevenţiadispoziţiei afective negative, a neîncrederii in sine, a comportamentelor de risc, a conflictelor interpersonale, a dificultăţilor de învăţare, a dezadaptării sociale, a situaţiilor de criză

Metode utilizate in cadrul activităţilor de consiliere:

 • observaţia(fişe de observaţie, scale de autoevaluare)
 •  testele
 •  ancheta(chestionare)
 •  conversaţia
 •  studiul de caz
 •  dezbatere in grupuri si perechi
 •  exerciţii de invăţare
 •  activităţi ludice de relaxare
 •  jocuri de rol
 •  comentarea unor texte si imagini