Asociația Liceului Teoretic “Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca (ALTNB Cluj-Napoca) este o persoană juridică română, de drept privat, neguvernamentală, non-profit si apolitică, care a luat ființă în 15 aprilie 2013.       --> Link Yahoo Groups

Membrii fondatori:

 1. Bearz Eugen
 2. Lăzurean Cristian Lucian
 3. Popa Corina
 4. Anca Carmen
 5. Moldovan Nicoleta
 6. Berințan Danuț Ioan

 

Misiunea asociației constă în construirea și derularea unui parteneriat viabil cu Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” în vederea îmbunătățirii condițiilor de studiu ale copiilor noștrii.

Beneficiile existenței și activității asociației sunt:

 1. asigurarea unui cadru legal și transparent privind gestionarea sumelor colectate de către asociație
 2. posibilitatea de a colecta donații pentru școală
 3. accesarea fondurilor europene prin scrierea și depunerea de proiecte pe domeniul educațional

Scopul ALTNB Cluj-Napoca constă în sprijinirea unității de învățământ, Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu” din Cluj-Napoca, în activitatea de educare, instruire, formare, îndrumare și supraveghere a elevilor acestei școli, implicarea în activitățile de îmbunătățire, modernizare și întreținere a bazei materiale a școlii, implicarea în activități extrascolare.

 1. Susținerea, modernizarea, eficientizarea, creșterea eficacității și calității precum și îmbunatățirea continuă a învățământului, în concordanță cu standardele Uniunii Europene și a specificului societății românești, în interesul copiilor din școală și din învățământul preuniversitar.
 2. Susținerea și promovarea intereselor copiilor și părinților din scoală în relațiile cu profesorii și conducerea școlii,  Inspectoratele școlare, Administrațiile centrale și locale, sindicatele din învățământ, federații ale părinților, alte organizații naționale și internaționale și societatea civilă.