Responsabil: BUDIŞAN MIRELA LUCIA – membru CA

Membri :    TÂMBUC NICOLETA MARIA

                   IOBAGIU DANA EMILIA

                   MORARU MARINELA OFELIA

                   NĂSĂUDEAN NICOLETA LIVIA

Atribuţiile comisiei:

 1. afişează la unitatea de învăţământ:
  • criterii generale, criterii specifice şi metodologia de acordare a burselor, rechizitelor, bani de liceu, 200 Euro
  • lista actelor necesare pentru obţinerea burselor, rechizitelor, bani de liceu, 200 Euro
  • termenul de depunere la secretariatul unităţii a documentelor necesare;
 1. preia de la secretariatul unităţii documentele depuse de elevi sau reprezentanţii lor legali
 2. analizează actele respective şi în concordanţă cu criteriile generale şi cele specifice, stabileşte nominal elevii care urmează să primească burse, rechizite, bani de liceu, 200 Euro, evaluarea actelor şi stabilirea elevilor propuşi fiind consemnată în proces-verbal;
 3. solicită Consiliului de Administraţie aprobarea acordării burselor, rechizitelor, bani de liceu, 200 Euro conform procesului verbal;
 4. în termen de 3 zile de la data aprobării în Consiliul de Administraţie, Comisia afişează la loc vizibil:
  • lista nominală a burselor acordate de Consiliul de Administraţie,
  • termenul de contestaţie va fi comunicat la data afişării.