Tipărire
Publicat: 27 Noiembrie 2018
Accesări: 775

Preşedinte :  TEODORESCU IULIAN MARIUS – director adjunct

Membri :       MORARU MARINELA OFELIA – responsabil achiziţii

                     BRUCHENTAL CRINA – administrator

Atribuţiile comisiei:

  1. întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/ reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
  2. elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, programul anual al achiziţiilor publice şi, dacă este cazul, strategia anuală de achiziţii;
  3. elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a strategiei de contractare, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs şi a strategiei de contractare, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;
  4. îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege;
  5. aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
  6. realizează achiziţiile directe;
  7. constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice.