Tipărire
Publicat: 27 Noiembrie 2018
Accesări: 747

Responsabil : ACHIM ADINA

Membri :         CICIS DAN -  reprezentant al sindicatului

                       ABRUDAN CIPRIAN FLAVIU-  reprezentant consiliul profesoral

                       STĂNCESCU CONSTANȚA -  reprezentantă consiliul profesoral   

                       MARTI FABIAN-IONUȚ – reprezentant al elevilor

                       POPOVICI PAUL -  reprezentant al părinţilor

                       SĂRMAŞ IOAN SABIN -   reprezentant al Consiliului Local         

Persoana care asigură conducerea operativă a acestei comisii: director adjunct BERINDEIE DIANA MARIA

Atribuţiile comisiei:

  1. coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate
  2. de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute la art. 10;
  3. elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia respectivă. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare;
  4. formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.