Tipărire
Publicat: 27 Noiembrie 2018
Accesări: 809

Preşedinte:  TEODORESCU IULIAN-MARIUS – director adjunct

Secretar:      SUCIU ANETA IOANA–  secretar şef

Membri:       BUDIŞAN MIRELA LUCIA– reprezentantul cadrelor didactice

                     GABOR MONICA– contabil şef

                     BRUCHENTAL CRINA – administrator de patrimoniu

                     NĂSĂUDEAN NICOLETA – bibliotecar

                     POPOVICI PAUL – preşedintele Asociaţiei de Părinţi LTNB

Atribuţiile comisiei:

  1. Elaborează Programul de dezvoltare;
  2. Desemnează la nivelul fiecărui compartiment un responsabil cu riscurile,
  3. Centralizează riscurile aferente obiectivelor şi/sau activităţilor în Registrul de riscuri;
  4. Analizează şi prioritizează riscurile semnificative;
  5. Supune aprobării directorului programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al unităţii şi asigură actualizarea sa.